top of page

Avís legal

En compliment amb el deure informació recollit a l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, us informem que el Lloc Web i el portal d'Internet és titularitat de CENTRE CULTURAL TIBETA BODHISATTVA, amb domicili social Masia Cal Metge s/n 08699 Vallcebre (Barcelona), amb CIF Nº G-67484279. Aquest avís legal regula les condicions d'ús del portal d'Internet esmentat.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre «CENTRE CULTURAL TIBETA BODHISATTVA» i els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents a la web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.


Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Ciudad Real per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

Acceptació de lusuari

Aquest Avís Legal regula l'accés i la utilització de la pàgina web que CENTRE CULTURAL TIBETA BODHISATTVA posa a la disposició dels usuaris d'Internet. Es considera usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi als serveis i activitats de la pàgina web.


L'usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb «CENTRE CULTURAL TIBETA BODHISATTVA».


L'accés i navegació al lloc web per part de l'usuari suposa l'acceptació de la totalitat de les presents Condicions d'Ús. En cas de desacord amb les condicions cal abstenir-se a utilitzar el lloc web.

Accés a la web

L'accés a la pàgina web per part dels usuaris és de caràcter lliure i gratuït. Alguns serveis es poden trobar subjectes a contractació prèvia del servei.


Si és necessari que l'usuari aporti dades personals per accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades es realitzarà de conformitat amb la normativa vigent, en concret amb el RGPD. Per a més informació, consulteu la nostra política de privadesa.

Contingut i ús

La visita al lloc web per part de l'usuari haurà de fer-se de forma responsable i de conformitat a la legalitat vigent, la bona fe, aquest Avís Legal i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de CENTRE CULTURAL TIBETA BODHISATTVA o qualsevol altres persones físiques o jurídiques.


L'ús de qualsevol dels continguts del lloc web amb finalitats que siguin o poguessin ser il·lícites queda totalment prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol tipus no consentides per CENTRE CULTURAL TIBETA BODHISATTVA, al lloc web o als seus continguts.


El titular del web no s'identifica amb les opinions abocades al mateix pels seus col·laboradors. L'empresa es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a la seva Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d'aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats a els seus servidors.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de «CENTRE CULTURAL TIBETA BODHISATTVA» i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es faci amb els continguts de la pàgina web, ni tan sols, encara que se citin les fonts, llevat que es compti amb el consentiment previ, exprés i per escrit de «CENTRE CULTURAL TIBETA BODHISATTVA». Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts a les pàgines web de l'empresa són propietat dels propietaris i estan protegits per llei.


CENTRE CULTURAL TIBETA BODHISATTVA, no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el lloc web, i en cap cas s'entendrà que l'accés i la navegació dels usuaris implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets esmentats per part de «CENTRE CULTURAL TIBETA BODHISATTVA». Qualsevol ús d'aquests continguts no autoritzat prèviament per part de CENTRE CULTURAL TIBETA BODHISATTVA serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes CENTRE CULTURAL TIBETA BODHISATTVA, es reserva el dret de exercitar davant de l'usuari les accions judicials i extrajudicials que corresponguin.

Responsabilitat i garanties

CENTRE CULTURAL TIBETA BODHISATTVA, declara que ha adoptat les mesures necessàries que, dins de les seves possibilitats i l'estat de la tecnologia, permetin el funcionament correcte del seu lloc web, així com l'absència de virus i components nocius. Tanmateix, «CENTRE CULTURAL TIBETA BODHISATTVA» no es pot fer responsable de les situacions següents que s'enumeren a títol enunciatiu, però no limitatiu:

  • La continuïtat i disponibilitat dels continguts.

  • L'absència d'errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pugui ocórrer.

  • L'absència de virus i altres components nocius.

  • Els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat de CENTRE CULTURAL TIBETA BODHISATTVA. L'ús que els usuaris puguin fer dels continguts inclosos al web. En conseqüència, «CENTRE CULTURAL TIBETA BODHISATTVA» no garanteix que l'ús que els usuaris puguin fer dels continguts que si s'escau s'incloguin al lloc web, s'ajustin al present avís legal, ni que l'ús del lloc web es faci de forma diligent.

  • L'ús per menors d'edat del lloc web o de l'enviament de les vostres dades personals sense el permís dels vostres tutors, sent els tutors responsables de l'ús que facin d'Internet.

  • Els continguts a què l'usuari pugui accedir mitjançant enllaços no autoritzats o introduïts per usuaris mitjançant comentaris o eines similars.

  • La introducció de dades errònies per part de lusuari o dun tercer.

 

«CENTRE CULTURAL TIBETA BODHISATTVA» podrà suspendre temporalment i sense avís previ, l'accessibilitat al lloc web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. Això no obstant, sempre que les circumstàncies ho permetin, «CENTRE CULTURAL TIBETA BODHISATTVA» comunicarà a l'usuari, amb antelació suficient, la data prevista per a la suspensió dels continguts.


Així mateix, de conformitat amb els arts. 11 i 16 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE, «CENTRE CULTURAL TIBETA BODHISATTVA» es compromet a l'eliminació o, si escau, bloqueig dels continguts que poguessin afectar o ser contraris a la legislació vigent, els drets de tercers o la moral i ordre públic.

Galetes

«CENTRE CULTURAL TIBETA BODHISATTVA» utilitza cookies, a l'efecte d'optimitzar i personalitzar la navegació pel lloc web. Les cookies són fitxers físics d'informació que s'allotgen al terminal de l'usuari, la informació recollida mitjançant les cookies serveix per facilitar la navegació de l'usuari pel portal i optimitzar l'experiència de navegació. Les dades recopilades mitjançant les cookies poden ser compartides amb els creadors de les mateixes, però en cap cas la informació obtinguda per aquestes no serà associada a dades personals ni a dades que puguin identificar l'usuari.


No obstant això, si l'usuari no desitja que s'instal·lin cookies al vostre disc dur, teniu la possibilitat de configurar el navegador de manera que impedeixi la instal·lació d'aquests fitxers. Per obtenir més informació consulteu la nostra  Política de Cookies .

Enllaços (links)

La presència d'enllaços (links) a la pàgina web de CENTRE CULTURAL TIBETA BODHISATTVA cap a altres llocs d'Internet té finalitat merament informativa i en cap cas suposen suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests. CENTRE CULTURAL TIBETA BODHISATTVA no assumirà responsabilitat pels continguts d'un enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i disponibilitat tècnica.


En cas que en altres llocs web s'estableixin enllaços a la pàgina web de «CENTRE CULTURAL TIBETA BODHISATTVA», no s'entendrà que «CENTRE CULTURAL TIBETA BODHISATTVA» ha autoritzat l'enllaç o el contingut del lloc web on es conté enllaç, tampoc podrà incloure's a la pàgina de l'enllaç continguts inapropiats, difamatoris, il·legals, obscens o il·lícits, ni altres continguts que siguin contraris a la legalitat vigent.


«CENTRE CULTURAL TIBETA BODHISATTVA» es reserva la possibilitat de contactar amb el propietari del lloc web on s'estableixi l'enllaç si considera que s'incompleix la normativa, així com d'exercitar les accions judicials i extrajudicials corresponents.

Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat afectarà tan sols aquesta disposició o la seva part que resulti nul·la o ineficaç, subsistint en tota la resta les condicions.

Modificació de les condicions

«CENTRE CULTURAL TIBETA BODHISATTVA» es reserva expressament el dret a modificar unilateralment, totalment o parcialment, sense necessitat de previ avís, aquest Avís Legal. L'usuari reconeix i accepta que és responsabilitat seva revisar periòdicament aquest Avís Legal.

bottom of page